Service- en onderhoudsovereenkomst  CV-toestel (of combiketel)**
  Geiser / Gasboiler
  Gashaard
  Ja, ik kies voor jaarlijks onderhoud (verplicht voor open gastoestellen). Voor overige typen € 2,95 /mnd extra

  Tarieven geldig tot 31-12-2021

  ** Tot max 40 kW

  Prijzen per maand inclusief btw. Minimale contractduur 24 maanden, met verlenging van telkens 12 maanden. Onderhoudstermijn op basis van 1 keer per 24 maanden. Betaling geschiedt maandelijks. Hiervoor ontvangt u betaalverzoek.


  Intake:

  Voordat het abonnement in gaat voeren we altijd een intake inspectie uit. Wij behouden ons het recht voor om geen overeenkomst aan te gaan dan wel te bepalen in welke abonnementsvorm u terecht komt.

  Periodiek Onderhoud:

  • Inspectie en onderhoud van het toestel volgens de onderhoudssystematiek van de fabrikant.
  • Inspecteren van installatiemateriaal en afvoeren.
  • Controle op de warmwaterhoeveelheid per minuut.
  • Koolmonoxidecheck.
  • Controle opstellingsruimte conform veiligheidsvoorschriften.
  • Bijvullen van het toestel.
  • Opmaken van een inspectierapport.

  Toestelonderdelen

  Onder toestelonderdelen worden verstaan de onderdelen die zich binnen de mantel van het toestel bevinden, tot een maximum van €250,- per storingsoorzaak. Voor onderdelen die niet meer leverbaar zijn kan Installatiebedrijf Adams BV niet aansprakelijk gesteld worden.

  24/7 storingsdienst

  In het weekend en tijdens feestdagen zijn we bereikbaar voor storingen aan uw toestel. Binnen 24 uur na melding een monteur paraat (bij melding voor 20:00 uur)

  Storingen die niet binnen de abonnementen vallen:

  • Een kapotte elektrische zekering of hoofdschakelaar.
  • Een gesloten gaskraan.
  • Een onjuiste stand van de thermostaat.
  • Een te laag waterpeil in de installatie.
  • Een storing veroorzaakt door (de-)montagewerk niet verricht door Installatiebedrijf Adams.
  • Het niet of onvoldoende uitgevoerde van door Installatiebedrijf Adams geadviseerde vervanging van onderdelen.
  • Een storing als gevolg van blikseminslag, bevriezing, verstopping, kalkafzetting of andere onvoorziene omstandigheden.

  Installatiemateriaal

  Onder Installatiemateriaal wordt verstaan:

  • Expansievat
  • Overstortventiel
  • Vulkraan
  • Inlaatcombinatie

  Onderdelen buiten abonnement:

  • Radiatoren
  • Leidingsystemen
  • Lucht- en rookgas toe- en afvoer (dakdoorvoer)
  • Thermostaat en thermostaatkabel

  Voorrijkosten

  Bij elke abonnementsvorm zijn de voorrijkosten inbegrepen.

  Arbeidsloon

  Bij storingen aan uw toestel betaalt u geen arbeidsloon, met uitzondering van het Basis abonnement. Werkzaamheden die buiten de hiergenoemde contractvoorwaarden vallen worden conform de geldende uurtarieven in rekening gebracht en dienen binnen 7 werkdagen te worden voldaan.

  Leeftijd toestel

  Bij een Extra Comfortabel abonnement mag het toestel niet ouder zijn dan 5 jaar. Wanneer het toestel ouder is dan 15 jaar dan wordt het abonnement omgezet in een Comfortabel abonnement