Ga naar de inhoud

Beheer en preventief onderhoud 

Na de installatie en oplevering willen wij graag betrokken blijven bij de door ons geleverde installatie. Ook op de langere termijn moet de installatie naar behoren blijven functioneren èn presteren. Ons serviceteam kan zorgen voor het preventief onderhoud om de installatie in goede conditie te houden en eventuele storingen zo proberen te voorkomen. 

Het beheer en onderhoud binnen een installatiebedrijf omvat een breed scala aan activiteiten en verantwoordelijkheden gericht op het handhaven van optimale prestaties en betrouwbaarheid van diverse installaties.

Hier volgt een uitleg van de belangrijkste aspecten: 

Preventief Onderhoud:
Planning: Opstellen van een regelmatig onderhoudsschema voor installaties om problemen te voorkomen en de levensduur te verlengen.
Inspecties: Periodieke inspecties uitvoeren om eventuele problemen te identificeren en te verhelpen voordat ze kritiek worden.

Direct Onderhoud:
Snel Reageren: Het efficiënt reageren op onverwachte storingen en problemen om de downtime te minimaliseren.
Herstelwerkzaamheden: Het uitvoeren van reparaties en vervangingen wanneer dat nodig is om de normale werking te herstellen.

Energie-efficiëntie:
Optimalisatie: Het zoeken naar manieren om installaties te optimaliseren voor een betere energie-efficiëntie.
Upgrades: Overwegen van upgrades of het vervangen van verouderde systemen om energiebesparing te bevorderen.

Documentatie en Rapportage:
Bijhouden van Gegevens: Het nauwkeurig documenteren van uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden en inspectieresultaten.
Rapportage: Periodieke rapportage over de staat van installaties en voorgestelde verbeteringen.

Naleving van Voorschriften:
Wettelijke Eisen: Zorgen dat alle installaties voldoen aan de geldende wet- en regelgeving op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu.
Certificeringen: Het behouden van de benodigde certificeringen en vergunningen voor de bedrijfsvoering.

Klantenservice:
Communicatie: Regelmatig communiceren met klanten over onderhoudsactiviteiten, inspectieresultaten en mogelijke verbeteringen.
Klanttevredenheid: Het leveren van uitstekende klantenservice door snel te reageren op vragen en problemen.

Duurzaamheid en Innovatie:
Verduurzaming: Integreren van duurzame installaties ter bevordering van,- en een bijdrage leverend- aan een beter en gezond milieu, in het beheer en onderhoud van installaties.
Innovatie: Het verkennen van nieuwe technologieën en methoden om installaties efficiënter en duurzamer te maken.